ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • តើការបាញ់ថ្នាំ polyurea មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

    ក្នុងនាមជាសម្ភារៈថ្នាំកូតថ្មី polyurea បានផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងការយល់ដឹងរបស់វិស្វករអំពីថ្នាំកូតពីមុន។ដោយសារតែមិនមានសម្ភារៈថ្នាំកូតផ្សេងទៀតអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងពេញលេញនៃញញួរ sledge និងការពាក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដូចជា polyurea ហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះវាមានភាពបត់បែនគ្រប់គ្រាន់។ក្នុងករណី...
    អាន​បន្ថែម